+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Provoz skládky Stráž nad Nežárkou

 Majitel skládky : SORT  ( Svazek Obcí Regionu Třeboňsko)

Provozovatel: Technické služby Třeboň s.r.o

Provozní doba: pondělí - pátek  7:00 - 15:30

CZC 00512

Skládka se nachází západně 1,8 km od Stráže nad Nežárkou. Účelová příjezdová komunikace v délce 1 km  navazuje na silnici 1.třídy I/34 směr Třeboň – Stráž nad Nežárkou, odbočka vlevo směr Šimanov – pila před čerpací stanicí pohonných hmot. Skládka se nachází  400 m  jižním směrem od pily Šimanov na levém břehu řeky Nežárky.


 

Skládka Stráž není provozována jako komerční skládka. Proto je zapotřebí k uložení odpadu buďto smluvní vztah s TS Třeboň, nebo jednorázové povolení vydané TS Třeboň. Kromě těchto základních dokumentů je potřeba Základní popis odpadu při první dodávce odpadu, a dále pak Čestné prohlášení- při každé dodávce odpadu.

Provozní řád

Odpady povolené ukládat na skládku ve Stráži nad Nežárkou

 Metodický pokyn MŽP pro zpracování Základního popisu odpadu

Průvodní formuláře k ukládaným odpadům
Průvodní formuláře k odpadům je potřeba vytisknout, vyplnit Vaše údaje a při přejímce odpadu předložit obsluze skládky. Základní popis odpadu se dodává při první dodávce odpadu v kalendářním roce, nebo při změně skladby odpadu. Čestné prohlášení se dokládá při každé dodávce odpadu. Bez těchto dokladů nebude odpad na skládku přijat.

Na základě vyhlášky č 273/2021Sb., Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je možno ukládat odpady na skládku pouze při splnění podmínek uvedených v § 12, odst.3. Jednou z těchto podmínek je i doložení obsahu škodlivin ve vodném výluhu.

Povinností původce je při předávání odpadu doložit analýzu odpadu dle přílohy č.10 uvedené vyhlášky, tab. 10.1., sl. IIa. Bez této analýzy nebude odpad do zařízení přijat.

 U textilních odpadů je vyžadováno doložení biologické stability. Bez tohoto rozboru nebude odpad do zařízení přijat.

 V případě požadavku objednávky od podnikajících subjektů na likvidaci stavebních odpadů k.č. 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170904 a 200201, a odpadu s obsahem sádry (sádrokarton) k.č. 170802. je vyžadováno doložení této analýzy před uzavřením smlouvy (objednávky) o dopravě a likvidaci. Bez předložení analýzy nebude smlouva (objednávka) uzavřena.

 V případě, že nejste schopni analýzy zabezpečit, obraťte se na nás s dostatečným předstihem před dodáním odpadu či požadavku objednávky.

 

  Níže jsou ke stažení připraveny nejfrekventovanější základní popisy odpadu a čestná prohlášení.

Průvodní formuláře k odpadům

Základní popisy odpadu

02 01 04 - Odpadní plasty (kromě obalů) Průvodní formuláře k odpadům
12 01 05 - Plastové hobliny a třísky Průvodní formuláře k odpadům
15 01 06 - Směsné obaly Průvodní formuláře k odpadům
16 01 19 - Plasty Průvodní formuláře k odpadům
17 01 01 - Beton Průvodní formuláře k odpadům
17 01 02 - Cihly Průvodní formuláře k odpadům
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky Průvodní formuláře k odpadům
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce cihel,betonu apod. Průvodní formuláře k odpadům
17 02 02 - Sklo s drátěnou vložkou nebo lepené Průvodní formuláře k odpadům
17 02 03 - Plasty Průvodní formuláře k odpadům
17 05 04 - Zemina a kamení Průvodní formuláře k odpadům
17 06 04 - Izolační materiály Průvodní formuláře k odpadům
20 02 02 - Zemina a kameny Průvodní formuláře k odpadům
20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad Průvodní formuláře k odpadům
20 03 01 - Směsný komunální odpad Průvodní formuláře k odpadům
20 03 03 - Uliční smetky Průvodní formuláře k opadům
20 03 07 - Objemný odpad Průvodní formuláře k odpadům

 Čestná prohlášení (průvodky odpadu)

02 01 04 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
12 01 05 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
15 01 06 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
16 01 19 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 01 01 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 01 02 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 01 03 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 01 07 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 02 02 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 02 03 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 05 04 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
17 06 04 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
20 02 02 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
20 02 03 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
20 03 01 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
20 03 03 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům
20 03 07 - čestné prohlášení Průvodní formuláře k odpadům

 

Skládka Stráž n/N    
Příjem odpadu +420 384389195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

12.04.2024

Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech

 Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad

01.01.2024

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

01.01.2024

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2024

Částečné zpoplatnění odpadů na SD v roce 2024

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu