+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Objednávka on-line

Odběratel

Odběratel* (jméno firmy nebo jméno a příjmení)
Ulice*
Město*
PSČ*
DIČ
Telefon*
E-mail*

Objednáváme u Vás*:

Poznámka (bližší specifikace objednávky)*:

Předpokládaný termín realizace*

Zvláštní ujednání

Objednavatel se zavazuje, že na základě této objednávky bude úkolovat řidiče a strojníky objednaných strojů a vozidel v souladu se všemi platnými právními předpisy (Obchodní zákoník, Zákon o odpadech aj.). Objednavatel výslovně prohlašuje, že přebírá odpovědnost za případná porušení zákonů, včetně jejich následků.

Zároveň se Objednavatel zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dlužné faktury uhradí jak svůj závazek, tak úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den po splatnosti faktury.

Potvrzením této objednávky vyjadřujete souhlas se Zvláštními ujednáními

*) povinné položky

Novinky

29.07.2019

Regulace příjmu odpadu na SD

Částečné zpoplatnění odpadů

20.02.2019

Odvoz trávy v místních částech

Svoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech