+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Objednávka on-line

Odběratel

Odběratel* (jméno firmy nebo jméno a příjmení)
Ulice*
Město*
PSČ*
DIČ
Telefon*
E-mail*

Objednáváme u Vás*:

Poznámka (bližší specifikace objednávky)*:

Předpokládaný termín realizace*

Zvláštní ujednání

Objednavatel se zavazuje, že na základě této objednávky bude úkolovat řidiče a strojníky objednaných strojů a vozidel v souladu se všemi platnými právními předpisy (Obchodní zákoník, Zákon o odpadech aj.). Objednavatel výslovně prohlašuje, že přebírá odpovědnost za případná porušení zákonů, včetně jejich následků.

Zároveň se Objednavatel zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dlužné faktury uhradí jak svůj závazek, tak úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den po splatnosti faktury.

Potvrzením této objednávky vyjadřujete souhlas se Zvláštními ujednáními.
Potvrzením této objednávky zároveň potvrzujete svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (oprávněný zájem dodavatele).

*) povinné položky

Novinky

12.04.2024

Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech

 Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad

01.01.2024

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

01.01.2024

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2024

Částečné zpoplatnění odpadů na SD v roce 2024

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu