+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Aktuality

12.06.2024

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu


 Změny při dodání odpadu s obsahem azbestu na Sběrný dvůr

S odkazem na znění zákona č 541/2020 Sb., ve znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a s požadavky našeho odběratele odpadu s obsahem azbestu oznamujeme občanům následující změnu.
S účinností od 12.6.2024 nebude možné na SD Třeboň přijmout odpad s obsahem azbestu pokud nebudou splněny následující podmínky:
- maximální velikost jednotlivé desky azbestu (eternitu) je 80 x 80 cm. U balíku nebo pytle nesmí velikost přesahovat rozměry 80 x 80 x 90 cm z důvodu ukládání do speciálních vaků.
- s ohledem na ochranu zdraví obyvatel musí být odpad při předání neprodyšně zabalen

Pri nesplnění těchto podmínek nebude odpad na SD přijat


 

Novinky

12.06.2024

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

 Změny při dodání odpadu s obsahem azbestu na Sběrný dvůr

04.06.2024

Svoz BIO odpadu

 Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

12.04.2024

Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech

 Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad

01.01.2024

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

01.01.2024

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2024

Částečné zpoplatnění odpadů na SD v roce 2024

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů