+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Aktuality

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů


 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

Na základě vyhlášky č 273/2021Sb., Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je možno ukládat odpady na skládku pouze při splnění podmínek uvedených v § 12, odst.3. Jednou z těchto podmínek je i doložení obsahu škodlivin ve vodném výluhu.

Povinností původce je při předávání odpadu doložit analýzu odpadu dle přílohy č.10 uvedené vyhlášky, tab. 10.1., sl. IIa. Bez této analýzy nebude odpad do zařízení přijat.

U textilních odpadů ukládaných na skládku je vyžadováno doložení biologické stability. Bez tohoto rozboru nebude odpad do zařízení přijat.

V případě požadavku objednávky od podnikajících subjektů na likvidaci stavebních odpadů k.č. 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170904 a 200201, a odpadu s obsahem sádry (sádrokarton) k.č. 170802. je vyžadováno doložení této analýzy před uzavřením smlouvy (objednávky) o dopravě a likvidaci. Bez předložení analýzy nebude smlouva (objednávka) uzavřena.

 V případě, že nejste schopni analýzy zabezpečit, obraťte se na nás s dostatečným předstihem před dodáním odpadu či požadavku objednávky.

Novinky

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

01.01.2023

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

30.12.2022

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2023

Částečné zpoplatnění odpadů

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu