+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Svoz pevného domovního odpadu

Komunální odpady

Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 110 do 1 100 litrů.
Frekvence svozu se řídí potřebami zákazníka, podrobnější podmínky jsou určeny smlouvou.
Pro svoz používáme tyto vozidla:

 • MAN TGS 
 • RENAULT 
 • RENAULT  - nosič kontejnerů
 • PIAGGIO PORTER - speciální vozidlo na svoz odpadkových košů
 1. Občané, kteří mají zaplacen poplatek za odpady na Měst.úřadě a nemají zatím popelnici, mohou tuto zakoupit v areálu TS Třeboň
 2. Firmy mají možnost uzavřít smlouvu na svoz odpadu z odpadových nádob (popelnice nebo kontejner).

Uzavírání smluv pro firmy a vydání platných známek provádí pí. Chrtová  tel. 389 822 453

Odvoz odpadu

Občané i firmy připraví na sjednaný svozový den odpadovou nádobu ke komunikaci tak, aby nebránila silničnímu provozu a byla snadno přístupná svozové technice.

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • ve svozové nádobě je horký popel


Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.

 

  Telefon e-mail
Vedoucí provozu  724558933  rburgstock@ts-trebon.cz
asistentka ved.provozu 602161014 epolesova@ts-trebon.cz

Novinky

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

23.02.2021

Odvoz trávy v místních částech

Svoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech města Třeboně.

24.06.2020

Provoz sběrného dvora

Provoz sběrného dvora