+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Svoz pevného domovního odpadu

Komunální odpady

Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 110 do 1 100 litrů.
Frekvence svozu se řídí potřebami zákazníka, podrobnější podmínky jsou určeny smlouvou.
Pro svoz používáme tyto vozidla:

 • MAN TGS 
 • RENAULT 
 • RENAULT  - nosič kontejnerů
 • PIAGGIO PORTER - speciální vozidlo na svoz odpadkových košů
 1. Občané, kteří mají zaplacen poplatek za odpady na Měst.úřadě a nemají zatím popelnici, mohou tuto zakoupit v areálu TS Třeboň
 2. Firmy mají možnost uzavřít smlouvu na svoz odpadu z odpadových nádob (popelnice nebo kontejner).

Uzavírání smluv pro firmy a vydání platných známek provádí pí. Chrtová  tel. 389 822 453

Odvoz odpadu

Občané i firmy připraví na sjednaný svozový den odpadovou nádobu ke komunikaci tak, aby nebránila silničnímu provozu a byla snadno přístupná svozové technice.

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • ve svozové nádobě je horký popel


Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.

 

  Telefon e-mail
Vedoucí provozu  724558933  rburgstock@ts-trebon.cz
asistentka ved.provozu 602161014 epolesova@ts-trebon.cz

Novinky

11.12.2019

Odvoz vánočních stromků

Co s vánočními stromky po svátcích.

11.12.2019

Termíny svozu komunálního a separovaného odpadu v období Vánoc a Nového roku

Svoz komunálního odpadu 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2019, 1.1.2020 a 2.1.2020

28.11.2019

Úprava provozu administrativní budovy TS Třeboň

Úprava provozu administrativní budovy TS Třeboň dne 20.12.2019, a o vánočních svátcích a Novém roce.

28.11.2019

Omezení provozu skládky Stráž nad Nežárkou

Omezení provozu skládky Stráž nad Nežárkou dne 20.12.2019

28.11.2019

Omezení provozu Sběrného dvora 20.12.2019

Omezení provozu sběrného dvora dne 20.12.2019

28.11.2019

Provoz sběrového dvora o vánočních svátcích a Novém roce

Omezení provozu sběrového dvora o vánočních svátcích a Novém roce.

29.07.2019

Regulace příjmu odpadu na SD

Částečné zpoplatnění odpadů