+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Aktuality

01.01.2024

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2024


Částečné zpoplatnění odpadů na SD v roce 2024

Od 1.1.2024 se mění výše zpoplatnění uložení vybraných druhů odpadu na SD Třeboň pro občany Třeboně.

Stavební sutě: do 300 kg/návoz je uložení zdarma. Nad limit 300 kg/návoz je odpad přesahující hmotnost 300 kg zpoplatněn částkou 2,24 Kč/kg včetně DPH.

Pneumatiky:

 Zdarma lze od 1.1.2024 odevzdat 4 ks pneumatik určených pro osobní automobily při jednotlivé dodávce odpadu, a to bez disků. Pneumatiky nad 4 ks, pneumatiky pro nákladní automobily, traktorové pneumatiky a pneumatiky pro ostatní techniku budou zpoplatněny částkou 7.99 Kč/kg včetně DPH. Pneumatiky na discích nebudou přebrány.

Obecně závazná vyhláška města Třeboně

příloha Vnitřního předpisu č.4 společnosti Technické služby Třeboň,s.r.o.

Novinky

12.06.2024

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

 Změny při dodání odpadu s obsahem azbestu na Sběrný dvůr

04.06.2024

Svoz BIO odpadu

 Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

12.04.2024

Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad v místních částech

 Odvoz trávy a rostlinných zbytků ze zahrad

01.01.2024

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

01.01.2024

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2024

Částečné zpoplatnění odpadů na SD v roce 2024

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů