+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Aktuálně

12.03.2018

Upozornění pro podnikatele


Změna při příjmu nebezpečných odpadů na Sběrový dvůr, platná od 2.5.2018

V souvislosti se změnou pravidel při přepravě nebezpečného odpadu, platnou od 2.5.2018, upozorňujeme podnikatelské subjekty na povinnost hlášení přepravy NO elektronickou cestou. Po 2.5.2018 nelze požadovat přijetí přivezeného NO na základě předloženého papírového formuláře "Evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu", ale pouze na základě elektronicky nahlášené přepravy.

Zde je odkaz na portál evidence přepravy nebezpečného odpadu SEPNO, kde získáte další informace

Novinky

20.06.2018

Změna správce a provozovatele sportovišť

Změna správce a provozovatele městských sportovišť

17.04.2018

Odvoz trávy v místních částech

Stejně jako v loňském roce bude probíhat v místních částech odvoz trávy, listí a rostlinných zbytků ze zahrad. Odvoz bude prováděn každou sobotu počínaje 21.4.2018 po celé vegetační období, a ukončen bude 10.11.2018.

12.03.2018

Upozornění pro podnikatele

Změna při příjmu nebezpečných odpadů na Sběrový dvůr, platná od 2.5.2018